Michal Benatzky

Diplomová práce

Dopad dezinformací o Evropské unii na společnost v České republice a jejich mediální analýza

Impact of European Union Disinformation on the Society in the Czech Republic and Their Media Analysis
Anotace:
Diplomová práce za zaměřena na stanovení dopadu dezinformací o Evropské unii na společnost v České republice. Cílem práce vysvětlit všechny potřebné pojmy, identifikovat nejrozšířenější dezinformace o Evropské unii a stanovit jejich dopad. Prostor je věnován také srovnání dezinformačního prostředí v České republice a v sousedních zemích. Vybrané falešné zprávy jsou konfrontovány s fakty, jsou identifikováni …více
Abstract:
The thesis is focused on determining the impact of disinformation on the European Union on society in the Czech Republic. The aim of the thesis is to explain all necessary concepts, identify the most widespread misinformation about the European Union and determine their impact. The space is also devoted to the comparison of disinformation environment in the Czech Republic and in neighboring countries …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: Boris Navrátil
  • Oponent: Olga Gubová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Eurospráva