Mgr. Ladislav Pecina

Bachelor's thesis

Využití pedagogického vzdělání při koncipování odborné přípravy příslušníků HZS

Utilization of Pedagogic Education for Framing a Specification of Proffesional Training of Fire-Rescue-Brigade Members
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá odbornou přípravou příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky v návaznosti na vývoj požární ochrany u nás, až do podoby dnešního profesionálního sboru. Je zde zpracován a vyhodnocen současný stav odborné přípravy hasičů a požadavky na lektora, který vykonává odbornou přípravu. Práce se také zabývá požárně - preventivní výchovou mládeže na základních a středních …more
Abstract:
The Bachelor thesis deals with training Fire Rescue Corps in Czech Republic according to development of Fire protection in our country until the present form of professional staff. The present form of special training and requirements for instructor, who is providing a training are processed and evaluated here. The thesis deals with Fire – preventive education of young people at primary and secondary …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 5. 2011
  • Supervisor: doc. RNDr. PhDr. Mojmír Stojan, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta