Jiřina ŠÍMOVÁ

Bakalářská práce

Koncept smyslové aktivizace podle Lore Wehner jako jeden z novodobých přístupů v péči o seniory s onemocněním demencí

Concept of Sensory activation - a modern approach in care of senior people suffering from dementia
Anotace:
Práce se zabývá Konceptem smyslové aktivizace od Lore Wehner jako jedním s novodobých přístupů v péči o seniory s onemocněním různými stupni demence. V úvodu jsou zmíněny kognitivní, tělesné a emoční změny, které jsou charakteristické pro stáří. Dále také změny sociálního zařazení seniora, hodnotového žebříčku a problémy s adaptací na nově vzniklé životní situace. Druhá kapitola je věnována domovům …více
Abstract:
The thesis deals with the concept of sensory activation from Lore Wehner as the new approach in care of senior people suffering various levels of dementia. In the beginning there are described cognitive, physical and emotional changes that are typical for the eldery people. Further the changes in the social status of elderl people, their values and issues with adaptation to new situation in old age …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 3. 2015
Zveřejnit od: 23. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Věra SUCHOMELOVÁ

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠÍMOVÁ, Jiřina. Koncept smyslové aktivizace podle Lore Wehner jako jeden z novodobých přístupů v péči o seniory s onemocněním demencí . Č. Bud., 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.3.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 23. 3. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses gf2kx7 gf2kx7/2
23. 3. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
23. 3. 2015
Bulanova, L.
24. 3. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.