Mgr. Pavel Šlesinger

Diplomová práce

Elektronická evidence tržeb

Electronic Income Evidence
Anotace:
Tato diplomová práce analyzuje institut elektronické evidence tržeb v České republice. Je zde podrobně rozebrán zákon o elektronické evidenci tržeb a z něj plynoucí povinnosti podnikatelů. Diplomová práce je zaměřena na vymezení důležitých pojmů, jejichž znalost je nezbytná pro pochopení dané problematiky. V mé práci analyzuji problematiku elektronické evidence tr-žeb z pohledu podnikatele, tedy možná …více
Abstract:
This diploma thesis analyzes the issue of electronic income evidence in the Czech Republic. Law of electronic income evidence and resulting entrepreneur requirements are described in depth. Thesis focuses on defining the important terms which are necessary for the comprehension of the issue. Thesis deals with the issue from the perspective of entrepreneur, thus the possible risks of imple-mentation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta