Jitka STEJSKALOVÁ

Bakalářská práce

Zakon \'sw. Huberta: historia i wspó\l{}czesno\'s\'c

The Order of saint Hubert - history and the present
Abstract:
The main target of this thesis is to introduction history and the present The Order of Saint Hubert and to find its most significant activities in last couple of years with emphasis on international Czech-Polish partnership. The theoretical part of the thesis describes whole historical profile of The Order of Saint Hubert ant the influence of its founder count Frantisek Antonin Sporck. Further more …více
Abstract:
Cílem této práce je představit historii a současnost Řádu svatého Huberta (dále ŘSH) a najít jeho nejvýznamnější činnosti posledních let s důrazem na mezinárodní česko-polskou spolupráci. V teoretické části je popsán celý průřez historií Řádu svatého Huberta a vliv odkazu zakladatele řádu hraběte Antonína Františka Sporcka. Dále se teoretická část práce zabývá rozvojem mezinárodní spolupráce v oblasti …více
 
 
Jazyk práce: portugalština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
Zveřejnit od: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Jiří Muryc, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STEJSKALOVÁ, Jitka. Zakon \'sw. Huberta: historia i wspó\l{}czesno\'s\'c. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Polština ve sféře podnikání

Práce na příbuzné téma