Bc. Sergii Pylypenko

Diplomová práce

Cognitive Alerting for Performance Measures

Cognitive Alerting for Performance Measures
Anotace:
The goal of this thesis is to study set of typical approaches of anomaly detection, analyze the logs provided by GoodData s.r.o., which are the source for the detection, select an optimal anomaly detection approach and provide a software implementing it.
Abstract:
Cílem této práce je prozkoumat seznam typických přístupů k detekci anomálií, zanalyzovat záznamy poskytnuté GoodData s.r.o., které jsou zdrojem pro odhalování anomálií, vybrat optimální přístup k detekci a poskytnout software, které bude provadet detekci.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martin Čermák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Bezpečnost informačních technologií

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.