Bc. Klára ČERNÁ

Diplomová práce

Příprava substrátů na bázi stříbra a zlata pro analytické aplikace povrchem zesílené Ramanovy spektroskopie

Preparation of silver and gold substrates for analytical applications of surface enhanced Raman spectroscopy
Anotace:
Cílem diplomové práce byla příprava substrátů na bázi stříbra a zlata pro účely povrchem zesílené Ramanovy spektroskopie. Jakožto substráty byly připraveny a testovány pro výše uvedené účely koloidní částice stříbra a zlata o různých velikostech. Dále byly připravovány a testovány vrstvy částic stříbra a zlata nanesených na skleněném podkladu. Posledním typem připravovaného substrátu byly kompozity …více
Abstract:
The aim of the thesis was to prepare substrates based on gold and silver for surface-enhanced Raman spectroscopy. As substrates were prepared and tested for the aforementioned purposes colloidal particles of silver and gold of different sizes. There were also prepared and tested particle layers of silver and gold deposited on a glass substrate. The last type of prepared substrates were composites of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015
Zveřejnit od: 4. 5. 2025

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERNÁ, Klára. Příprava substrátů na bázi stříbra a zlata pro analytické aplikace povrchem zesílené Ramanovy spektroskopie. Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2025

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné do 4. 5. 2025
  • Po tomto datu bude práce dostupná: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta