JUDr. Igor Blahušiak, Ph.D.

Disertační práce

Legislatívny proces Európskej únie

Legislative process of the European Union
Abstract:
The thesis analyses procedures of adoption of EU law acts after entry into of force of the Lisbon Treaty. It construes a re-formulated concept of hierarchy of EU law acts, re-defining the notions of primary and secondary law, taking into account new developments.
Abstract:
Práca skúma postupy prijímania aktov európskeho práva po vstupe Lisabonskej zmluvy v platnosť. Reformuluje koncept hierarchie noriem európskeho práva, pričom zavádza nové definície primárneho a sekundárneho práva, zohľadnujúc nové vývojové tendencie.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2013
  • Vedoucí: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc., JUDr. Václav Stehlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Mezinárodní a evropské právo