Hana Draská

Bakalářská práce

Stres v učitelské profesiStress in teaching profession

Anotace:
V této bakalářské práci se zaměřuji na stres v profesi pedagoga. Sleduji požadavky a nároky, které jsou na pedagogy kladeny. Vybírám ty, které působí stresově, a snažím se poukázat na způsoby boje proti stresovým situacím. V teoretické části specifikuji tuto problematiku. V praktické části dotazníkem zjišťuji, jak jsou stresem zasaženi pedagogové na konkrétních školách, co je pro ně nejvíce stresující …více
Abstract:
This Bachelor thesis is focused on the stress in the profession of teacher. I follow the requirements and demands that are placed on teachers. I choose the ones that work stressful and I try to point out the ways to combat the stressful situations. These issues are specified in the theoretical part of this work. The practical part is based on the questionnaire asking how the stress effects on the teachers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 1. 2016
Identifikátor: http://theses.cz/id/gfa412/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2016

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku