Hana Draská

Bachelor's thesis

Stres v učitelské profesiStress in teaching profession

Abstract:
V této bakalářské práci se zaměřuji na stres v profesi pedagoga. Sleduji požadavky a nároky, které jsou na pedagogy kladeny. Vybírám ty, které působí stresově, a snažím se poukázat na způsoby boje proti stresovým situacím. V teoretické části specifikuji tuto problematiku. V praktické části dotazníkem zjišťuji, jak jsou stresem zasaženi pedagogové na konkrétních školách, co je pro ně nejvíce stresující …more
Abstract:
This Bachelor thesis is focused on the stress in the profession of teacher. I follow the requirements and demands that are placed on teachers. I choose the ones that work stressful and I try to point out the ways to combat the stressful situations. These issues are specified in the theoretical part of this work. The practical part is based on the questionnaire asking how the stress effects on the teachers …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 2. 2016

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bachelor programme / field:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku