Vojtěch BENCZE

Bakalářská práce

Automatický externí defibrilátor a jeho využití v praxi

Automatic External Defibrillator and its Utilization in Practice
Anotace:
Tato Bakalářská práce se zabývá problematikou Automatických externích defibrilátorů a jejich využitím v praxi. Teoretická část obsahuje úvod do problematiky náhlých srdečních zástav s následným rozdělením defibrilátorů a kardiopulmonální resuscitací. Praktická část je věnována průzkumu znalostí o Automatických externích defibrilátorech laické i zdravotnické veřejnosti.
Abstract:
This Bachelor thesis deals with problematic of automatic external defibrillators and its usage. Theoretical part contains introduction to problematic of acute myocard infarctions and it?s followed by types of defibrillators and cardiopulmonary resuscitations. Practical part deals with knowledge research of automatic external defibrillators in public and medical staff.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011
Identifikátor: 37458

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Jiří Lojda

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BENCZE, Vojtěch. Automatický externí defibrilátor a jeho využití v praxi. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 31. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií