Jakub NEDĚLA

Bakalářská práce

Metodický postup při nácviku vybraných bojových technik v bojových sportech (Jiu-Jitsu, Krav Maga)(multimediální DVD)

Methodological approach when practicing martial selected tenchnik martial arts (Jiu-Jitsu, Krav Maga) (Multimedia DVD)
Anotace:
Tato Bakalářská práce je zaměřena na prvky a techniky obsažené v bojových uměních Jiu-Jitsu a Krav Maga. V písemné teoretické části se tedy zaměřuji především na podstatu,popis a účel těchto technik, který je k jejich osvojení nedílnou součástí. Druhou částí práce je vytvoření multimediálního DVD s videodokumentací jako částí praktickou.Zde budou techniky realizovány a bude je možné využít pro výuku …více
Abstract:
This diploma work is focused on parts and techniques contained in martial arts Jiu-Jitsu and Krav Maga. In written theoretical part I focus above all on the substance, description and aim of these techniques, which is an integral part when acquiring them. Another part of this work is creating a multimedia DVD with video documentary as practical part. There, the techniques will be put into practice …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Luboš Charvát

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NEDĚLA, Jakub. Metodický postup při nácviku vybraných bojových technik v bojových sportech (Jiu-Jitsu, Krav Maga)(multimediální DVD). Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/