Katarína Podhorská

Bakalářská práce

Dedičské konanie a zákonní dedičia

Heritage procedure and legitimate heirs
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze the broad issues of succession, which belongs to a group of property rights. At the same time, it can firmly in the area of civil rights. The initial chapters of the thesis focus on theoretical clarification of the succession law associated with the definition of assumptions, principles and subjects of succession law. Our goal is to give priority attention to the …více
Abstract:
Cieľom tejto bakalárskej práce je rozobrať si širokú problematiku dedičského práva, ktorá patrí do skupiny majetkových práv. Zároveň mu prislúcha pevné miesto v oblasti občianskeho práva. V úvodných kapitolách práce pozornosť sústredíme na teoretické objasnenie dedičského práva s tým súvisiace vymedzenie predpokladov, zásad a subjektov dedičského práva. Našim cieľom je prioritne venovať pozornosť skupine …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD.
  • Oponent: JUDr. Alena Babišová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře