David Le

Bachelor's thesis

Tvorba realistických 3D modelů pomocí fotogrammetrie

Creating realistic 3d models with photogrammetry
Abstract:
Cílem práce je vytvoření realistických 3D modelů pomocí fotogrammetrie a následné porovnání výsledků s dalšími metodami modelování a skenování. V teoretické části bakalářské práce bude seznámení s tvorbou realistických 3D modelů s využitím fotogrammetrie. Úvodní část bude zaměřena na obecný princip fotogrammetrie a její výhody a nevýhody oproti jiným metodám. Další kapitoly jsou věnovány prostředí …more
Abstract:
The purpose of this work is to create realistic 3D models with photogrammetry and comparing the results with other methods of modeling and scanning. The theoretical part of the bachelor thesis will introduce the creation of realistic 3D models using photogrammetry. The introduction will focus on the general principle of photogrammetry and its advantages and disadvantages compared to other methods. …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2021
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jan Merta

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Le, David. Tvorba realistických 3D modelů pomocí fotogrammetrie. Pardubice, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

University of Pardubice

Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Bachelor programme / field:
Information Technology / Information Technology