David Le

Bachelor's thesis

Tvorba realistických 3D modelů pomocí fotogrammetrie

Creating realistic 3d models with photogrammetry
Anotácia:
Cílem práce je vytvoření realistických 3D modelů pomocí fotogrammetrie a následné porovnání výsledků s dalšími metodami modelování a skenování. V teoretické části bakalářské práce bude seznámení s tvorbou realistických 3D modelů s využitím fotogrammetrie. Úvodní část bude zaměřena na obecný princip fotogrammetrie a její výhody a nevýhody oproti jiným metodám. Další kapitoly jsou věnovány prostředí …viac
Abstract:
The purpose of this work is to create realistic 3D models with photogrammetry and comparing the results with other methods of modeling and scanning. The theoretical part of the bachelor thesis will introduce the creation of realistic 3D models using photogrammetry. The introduction will focus on the general principle of photogrammetry and its advantages and disadvantages compared to other methods. …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2021
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Jan Merta

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Le, David. Tvorba realistických 3D modelů pomocí fotogrammetrie. Pardubice, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

University of Pardubice

Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Bachelor programme / odbor:
Information Technology / Information Technology