Bc. Monika TURKOVÁ

Master's thesis

Význam barev v marketingové komunikaci.

Importance of Colors in Marketing Communications
Anotácia:
Předmětem diplomové práce "Význam barev v marketingové komunikaci" je průzkum vnímání barev v tomto oboru. Pojednává o tom, jaké asociace jsou spojovány s konkrétními barvami a jaké barvy jsou asociovány s různými obory podnikání. Práce navazuje na projekt společnosti OKI a ČMS z roku 2006 s cílem potvrdit nebo vyvrátit hypotézy o zjištěných tendencích až stereotypech při přiřazování barev ke konkrétním …viac
Abstract:
The subject of the dissertation titled "The importance of colors in marketing communictaion" is the perception of the colours in this branch. It is dealing with specific associations which are connected with particular colours and which colours raises various branches of business. The dissertation follows the project of OKI Co and ČMS dt 2006 year targeting confirming or disproving the theories of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012
Zverejniť od: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TURKOVÁ, Monika. Význam barev v marketingové komunikaci.. Zlín, 2012. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Master programme / odbor:
Media and Communications Studies / Marketing Communications