Bc. Renata Lhotková

Diplomová práce

Aktivizace žáků v hodinách anglického jazyka

Activating learners in an English language class.
Abstract:
This thesis deals with the issue of activating learners in an English language class. It is divided into a theoretical and practical part. The main aim of the theoretical part is to introduce and define essential concepts concerning activating learners. Participants of active learning are introduced, target learners and their problems are defined, activating methods and teaching aids are put into context …více
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá aktivizací žáků v hodinách anglického jazyka. Celá práce je rozdělena do teoretické a praktické části. Hlavním cílem teoretické části je představit a definovat klíčové pojmy týkající se aktivizace žáků. Nejprve jsou představeni účastníci aktivního učení, dále pak jsou definováni cíloví žáci a jejich problémy. Do kontextu jsou zasazeny aktivizační metody a učební pomůcky …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Irena Reimannová, Ph.D., Mgr. Helena Zitková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lhotková, Renata. Aktivizace žáků v hodinách anglického jazyka. Pardubice, 2017. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická