Bc. Lucie Červená

Diplomová práce

Modelování makroekonomických asymetrií na trhu s nemovitostmi

Modeling macroeconomic asymmetries in housing market
Anotace:
Cílem práce je identifikovat reakci makroekonomických veličin na šok v preferencích bydlení, který má za následek změnu cen nemovitostí. Z toho důvodu je zvolen středně velký model dynamické stochastické všeobecné rovnováhy s trhem nemovitostí, kde figuruje nemovitost jako zástava pro úvěr. Do modelu je navíc zahrnuto úvěrové omezení. Tento model je odhadnutý na čtvrtletních časových řadách popisující …více
Abstract:
The thesis aims to identify the reaction of macroeconomic variables on housing preference shock causing a change in house prices. A medium-scale dynamic stochastic general equilibrium model with the housing sector is chosen to achieve this goal. Housing is considered collateral for the loan. Quarterly time series describing the situation in the Czech Republic are used for the model estimate. Occasionally …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Jonáš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematické a statistické metody v ekonomii / Matematické a statistické metody v ekonomii