Bc. Filip Kantor

Bachelor's thesis

Vliv komunistického režimu na vývoj populární hudby v Československu

How communist regime influenced popular music in Czechoslovakia
Anotácia:
Práce seznamuje čtenáře s podmínkami ve kterých se nacházela populární hudba v Československu. Blíže popisuje systém který museli všichni dodržovat, pokud chtěli veřejně vystupovat. V práci se také dozvíme osobní zkušenosti od hudebních hvězd Československé populární hudby.
Abstract:
This thesis discusses how communist regime influenced popular music in Czechoslovakia. Thesis inroduces what kind of music organizations were here and describes experinces of musicians.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2014
  • Vedúci: PhDr. Aleš Opekar, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jan Špaček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
General Theory and History of Arts and Culture / Combined Art Studies

Práce na příbuzné téma