Michaela SOUMAROVÁ

Bakalářská práce

Domácí péče versus ústavní péče o osoby s Alzheimerovou nemocí.

Home care versus institutional care for people with Alzheimer's disease.
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zjistit a odhalit názory odborníků a pečovatelů na současný způsob péče o osoby s Alzheimerovou nemocí, zda a z jakých důvodů preferují domácí nebo ústavní péči, a to vše z hlediska ekonomického, emočního, etického, sociálního a společenského.
Abstract:
The bachelor thesis aims to learn and discover the opinions both professionals and caregivers hold on the curent system of care for persons suffering from Alzheimer's disease, whether and why they prefer home care or care at an institution, taking in consideration economical, emotional, ethical and social aspects.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Michaela Hiekischová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOUMAROVÁ, Michaela. Domácí péče versus ústavní péče o osoby s Alzheimerovou nemocí.. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická