Bc. Monika VEITHOVÁ

Diplomová práce

Etika a ekonomie v průběhu dějin ekonomického myšlení

Anotace:
Cílem diplomové práce je najít a popsat vzájemný vztah etiky a ekonomie z hlediska jejich oddělování a zpětných návratů v průběhu dějin ekonomického myšlení. Pro komplexní podchycení těchto dvou vědních disciplín jsou zprvu vysvětleny základní pojmy, jejich rozdělení a nejdůležitější mezníky ekonomického myšlení napříč dějinami. Práce tak s pomocí historického vývoje zachycuje nejdůležitější myšlenkové …více
Abstract:
The aim of this thesis is to find and describe the relationship between ethics and economics in terms of their separation and return in the history of economic thought. For a comprehensive entry at first basic terms and the most important milestones of economic thought throughout history are explained. The diploma work shows, within the historical framework, the most important trends of thinking of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 9. 2015
Zveřejnit od: 11. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Miloslav Lapka, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VEITHOVÁ, Monika. Etika a ekonomie v průběhu dějin ekonomického myšlení. Č. Budějovice, 2015. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.9.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 11. 9. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Strukturální politika EU a rozvoj venkova

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses gfsccx gfsccx/2
14. 9. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
14. 9. 2015
Bulanova, L.
15. 9. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.