Bc. Barbora Havlová

Bachelor's thesis

Dramatika Claire Dowie v kontextech

The Plays by Claire Dowie
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou současné britské dramatičky a performerky Claire Dowie v kontextech tzv. queer dramatiky a hnutí in-yer-face. Aby ji do těchto kontextů bylo možné zařadit, poskytuje bakalářská práce vhled do jejich historie, v případě queer dramatiky i pohled na historii vnímání homosexuality, který umožňuje lepší orientaci v možnostech tvorby autorů sem zařazených. Další žánr …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with plays and theatrical work of contemporary British playwright and performer Claire Dowie in contexts of queer drama and in-yer-face. Thesis provides an insight into history of these genres. For better understanding of the possibilities of authors included in queer drama, the history of perception of homosexuality is presented. Dowie can also be included in the fringe …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2017
  • Vedúci: Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Andrea Jochmanová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
General Theory and History of Arts and Culture / Theatre Science