Radim PEKÁREK

Bakalářská práce

Intermediální projekt "Ziskový a neziskový"

Intermedia project "Profitable and nonprofit"
Anotace:
Zkušenost, kterou jsem získal ve spolupráci s KYČN z.s., se stala materiálem pro mou bakalářskou práci. Na základě zpětného zhodnocení našich aktiviti,jsem ve své práci navrhnul nový model kulturní organizace, která funguje jako vzdělávací, multifunkční a společenská buňka.
Abstract:
KYČN is a alternative community of people who are involved in cultural events in Plzen, Czech Republic. I am con-founder and idea builder there. We work in a studio on open door bases in the old station hall, called "Moving station." We organize art workshops, festivals, lectures and exhibitions. All around open mindedness is a must in all its directions. We change purity and coldness for hammers and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. MgA. Milena Dopitová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PEKÁREK, Radim. Intermediální projekt "Ziskový a neziskový". Plzeň, 2014. bakalářská práce (BcA.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta umění a designu

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta umění a designu
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta umění a designu

Bakalářský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Multimediální design, specializace Intermédia