Bc. Zuzana Sekorová

Diplomová práce

Analýza primární emise akcií v ČR

Initial public offering in the Czech Republic and its analysis
Anotace:
Předmětem této práce je analýza primární emise akcií (Initial public offering, IPO) jako možného způsobu financování rozvoje společností působících v České republice a predikce jejího možného vývoje. Práce obsahuje teoretické uvedení do problematiky akciové společnosti, akcií, finančního trhu a financování prostřednictvím primární emise akcií. Dále pak hodnotí pozitiva a negativa IPO, a to jak z teoretického …více
Abstract:
The subject of this thesis is the Initial public offering (IPO) in the Czech Republic and its analysis. The purpose is to analyze the IPO as a possible way of financing the development of companies operating in the Czech Republic and to predict the possible future development of the IPO. The paper includes the theoretical introduction to the area of a joint stock company, stocks, financial markets …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Petr Málek
  • Oponent: Mgr. Petr Červinek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta