Mgr. Bc. Zuzana Kotulanová

Master's thesis

Morfometrie lidských rtů: studie sexuálního dimorfismu

Morphometry of Human Lips: A Study of Sexual Dimorphism
Abstract:
V práci byl hodnocen sexuální dimorfismus tvaru červeně lidských rtů a jejich velikosti, a to v souvislosti s obličejem, vybranými tělesnými parametry a věkem. Analýza byla provedena na základě archivních barevných fotografií obličejů vzorku českých chlapců a dívek ve věku od 6 do 19 let. Fotografie byly zaznamenány v pohledu en face (188 jedinců) a pohledu z profilu (206 jedinců). Tvar červeně rtů …more
Abstract:
The purpose of this study was to determine sexual dimorphism of the shape of the vermilion of the human lips and its size, in relation to face, selected body parameters and age. The analysis was based on archive colour facial photographs of a sample of czech boys and girls aged 6 to 19 years. The photographs were taken from frontal view (188 individuals) and profile (206 individuals). The shape of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2010
  • Supervisor: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta