Bc. Patrik Sterčo

Master's thesis

Analýza přínosu koncepce Smart City pro kvalitu života občanů

Analysis of a contribution of Smart City concept to citizens quality of life
Abstract:
This diploma thesis focuses on the analysis of the contribution of the Smart City concept to the quality of life. In the initial chapters of this thesis the overall concept of Smart City and its application in Brno are analysed. The following chapters focus on the quality of life and its respective dimensions, problematics, means of measurement and the indexes, based on which cities measure their efficiency …more
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá analýzou prínosu konceptu Smart City pre kvalitu života. V úvode je analyzovaný celkový koncept Smart City a jeho využitie v meste Brno. V ďalšej časti sa práca zameriava na kvalitu života, jej príslušné dimenzie, problematiku, meranie a indexy, na základe ktorých mestá merajú svoju výkonnosť kvality života v koncepte Smart City. Hlavná časť obsahuje návrh konkrétnej hierarchickej …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 12. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 1. 2019
  • Supervisor: Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering