Bc. Patrik Sterčo

Master's thesis

Analýza přínosu koncepce Smart City pro kvalitu života občanů

Analysis of a contribution of Smart City concept to citizens quality of life
Abstract:
This diploma thesis focuses on the analysis of the contribution of the Smart City concept to the quality of life. In the initial chapters of this thesis the overall concept of Smart City and its application in Brno are analysed. The following chapters focus on the quality of life and its respective dimensions, problematics, means of measurement and the indexes, based on which cities measure their efficiency …viac
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá analýzou prínosu konceptu Smart City pre kvalitu života. V úvode je analyzovaný celkový koncept Smart City a jeho využitie v meste Brno. V ďalšej časti sa práca zameriava na kvalitu života, jej príslušné dimenzie, problematiku, meranie a indexy, na základe ktorých mestá merajú svoju výkonnosť kvality života v koncepte Smart City. Hlavná časť obsahuje návrh konkrétnej hierarchickej …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2019
  • Vedúci: Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / odbor:
Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering