Linda Truhličková

Bakalářská práce

Pohledy na zahájení resuscitace po mimonemocniční náhlé zástavě oběhu

Perspectives on initialization of resuscitation after a sudden non-hospital circulatory arrest
Anotace:
Práce se věnuje problematice zahajování resuscitace zdravotnickými záchranáři v mimonemocničním prostředí. V teoretické části je popsán systém zajištění přednemocniční neodkladné péče, náhlá zástava oběhu, s ní související laická a rozšířená neodkladná resuscitace a telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace. Výzkumná část bakalářské práce se zabývá výsledky dotazníkového šetření, které se týká …více
Abstract:
This thesis deals with initialization of paramedic resuscitation in a non-hospital environment. In the theoretical part of this thesis, the pre-hospital emergency care assurance system is described, as well as sudden cardiac arrest, related unqualified and enhanced emergency resuscitation and mobile-assisted emergency resuscitation. The research part of this thesis deals with interview survey results …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Michal Plodr, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Truhličková, Linda. Pohledy na zahájení resuscitace po mimonemocniční náhlé zástavě oběhu. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií