Michał Aleksander Bukat

Diplomová práce

Purchasing Power Parity - Theory and Practice

Parita kupní síly - teorie a praxe
Anotace:
V této diplomové práci je vysvětlena teorie parity kupní síly a související pojmy. Ukázány jsou rozdíly v cenách a platech po celém větě, což teoreticky vysvětluje existující disproporce. Cíl této práce je zjistit, jak se ceny liší v realitě, kde jsou životní náklady nejvyšší či nejnižší a co způsobuje nižší cenu určitých produktů v různých zemích. Aby bylo možné odpovědět na všechny otázky týkající …více
Abstract:
The thesis explains the theory of purchasing power parity and related concepts. It shows differences in prices and wages all around the globe and gives theoretical explanation of existing disparities. The goal is to find out how prices differ in reality, where costs of living are the highest or the lowest and what makes some products more or less expensive in different countries. In order to answer …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Pavel Žamberský
  • Oponent: Josef Taušer

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51387

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / International Business - Central European Business Realities