Bc. Marie Handlová

Bakalářská práce

Obezita u dětí předškolního věku

Obesity in preschool children
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na obezitu u dětí předškolního věku. Teoretická část se zabývá celkovou problematikou nadváhy a obezity. Jsou zde popsány faktory, které podmiňují nadváhu a obezitu u dětí, a také zdravotní komplikace související s nadváhou a obezitou. Dále je popsána prevence obezity u dětí, tedy zdravý životní styl, správná výživa a pohyb. V praktické části pomocí dotazníkového šetření …více
Abstract:
Thesis focuses on obesity in preschool children. Theoretical part includes primarily general issue of overweight and obesity. In this part, factors that are responsible for overweight and obesity and also health problems connected with overweight and obesity are described. Furthermore, prevention of obesity in preschool children is explained, including healthy lifestyle, nutrition and exercise. On …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy