Nikol SEVERINOVÁ

Bakalářská práce

Nezaměstnanost osob se zdravotním postižením v okrese Kutná Hora

Unemployment persons with disabilities in the district Kutna Hora
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením v okrese Kutná Hora. Skládá se z teoretické a praktické části. První kapitola se zabývá zdravotním postižením a jeho vlivu na pracovní uplatnění, druhá část se zaobírá významem práce pro osobu s postižením, třetí kapitola se zaměřuje na zaměstnávání osob se zdravotním postižením převážně na podporu jejich zaměstnávání, na …více
Abstract:
This bachelor thesis is devoted to the unemployment the persons with health disabilities in the district of Kutná Hora. It consists of theoretical and practical parts. The first chapter deals with disabled persons and its impact on jobs, the second part with relevance for person with disabilities chapter focuses on the employment of people with disabilities, to support their employment, employers' …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michaela Valášková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SEVERINOVÁ, Nikol. Nezaměstnanost osob se zdravotním postižením v okrese Kutná Hora. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogická asistence