Bc. Hana Žaloudková

Diplomová práce

Konvergentní validita dvou variant testu Londýnské věže u zdravé starší populace

A Comparison of Two Variants of the Tower of London Task: Convergent Validity in Healthy Elderly Sample
Anotace:
V práci porovnáváme dva odlišné testy (TOL-Shallice a TOL-Drexel), které jsou pokládány za dvě varianty testu Londýnské věže a byly sestrojeny za účelem měření identického psychologického konstruktu, kterým je plánování, iniciace činnosti a její efektivní ukončení. V zahraničí je tento test součástí neuropsychologických baterií a přispívá k diagnostice dysexekutivního syndromu, který je častou součástí …více
Abstract:
The study examined whether two Tower of London tasks – Shallice’s TOL (TOL-SH) task and TOL-Drexel (TOL-DX) are a set of equivalent tasks and can be used interchangeably for the assessment of planning abilities. These tasks are routinely used in neuropsychological assessment of executive dysfunction and dysexecutive syndrome. Such deficits in elderly are often manifestation of underlying neurodegenerative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta