Bc. Horst Hanzlík

Bakalářská práce

Právo a morálka - právní moralismus

Law and morality - legal moralism
Anotace:
Tématem předkládané bakalářské práce je střet práva a morálky se zvláštním zaměřením na problém legalizace eutanázie. Práce podobného typu lze rozdělit na dva druhy. V prvním autoři předkládají a shrnují názory či myšlenky jiných, ve druhém prezentují své vlastní postoje. Následující stránky jsou příkladem právě druhého přístupu. Autor nejdříve seznamuje s tím, co pro něj pojmy právo a morálka představují …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is the conflict of law and morality, with a particular focus on the issue of the legalization of euthanasia. Works of a similar type can be divided into two kinds. In the first one, the authors present and summarize the opinions or ideas of others, while in the other one, they present their own opinions. The following part represents an example of the second approach …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního