Vojtěch Sokol

Bakalářská práce

Autentizace uživatelů pomocí OpenID, implementace a podpora v prostředí PHP

OpenID user authentication, implementation and support in PHP
Anotace:
Práce se zabývá problematikou autentizace uživatelů na internetu pomocí OpenID. Na tuto technologii je nahlíženo jednak z hlediska zařazení OpenID mezi dalšími podobnými službami, tak i popisem protokolu komunikace mezi jednotlivými stranami. Práce se dále zabývá možnostmi implementace autentizace přes OpenID v prostředí PHP a popisuje, jaké knihovny jsou pro tento účel použitelné a jaké jsou možnosti …více
Abstract:
This bachelor work is focused on the user authentication on internet using the OpenID. The OpenID communication protocol is described and also other similar technologies are mentioned. The work introduces implementation methods within the PHP environment and lists which libraries are available and what are the possibilities of the most frequently used PHP frameworks to implement the OpenID authentication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2010
  • Vedoucí: Luboš Pavlíček
  • Oponent: Libor Gála

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/22935