Bc. Monika Hrozová

Diplomová práce

Historie a současnost spotřební kultury – sociální a psychologické aspekty moderního konzumenství

History and Present of Consumer Culture - Social and Psychological Aspects of Modern Consumption
Anotace:
Diplomová práce pojednává o spotřební kultuře, její historii a současnosti, se sociálními a psychologickými aspekty konzumerismu. Cílem je objasnit diskurz spotřební kultury a kriticky zhodnotit koncepce spotřební kultury, vymezit alternativní postoje a sestavit model fungování spotřební kultury. Dalším cílem je analýza pozitivních a negativních vlivů spotřební kultury. Práce má teoretický charakter …více
Abstract:
The Diploma thesis deals with consumer culture, its history and present, social and psychological aspects of consumerism. The aim is to identify the basic elements of consumer culture, define alternative attitudes and create model of consumer culture. Another goal is the analysis of positive and negative effects of consumer culture. The thesis has a theoretical character, the first chapter deals with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 8. 2020
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní