Bc. Michal SZOTKOWSKI

Bachelor's thesis

Charakteristika arachnocenóz Gírové

Characteristics of arachnocenoses in Gírová
Abstract:
Na území hory Gírové byl proveden v roce 2010 od června do října arachnologický průzkum. Byli sledováni zástupci dvou řádů pavoukovců (Araneae, Opiliones). Sběr materiálu byl realizován na 4 zvolených stanovištích: bukový les, ekoton mezi bukovým a smrkovým lesem, smrkový les a vrchol hory. Byla použita metoda zemních pastí. Nasbíraný materiál byl potom vytříděn a vyhodnocen za použití ekologických …more
Abstract:
An arachnological survey which ran from June to October was conducted in the area of Gírová in 2010. Two orders of arachnids were surveyed (Araneae, Opiliones). Material gathering was realized in four habitats: beech forest, ecotone between beech and spruce forest, spruce forest and mountain peak. Material was gathered using pitfall trap method. Collected material was sort out and then evaluated by …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 6. 2011
Accessible from:: 24. 6. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 8. 2011
  • Supervisor: RNDr. Zdeněk Majkus, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SZOTKOWSKI, Michal. Charakteristika arachnocenóz Gírové. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.6.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 24. 6. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Biology / Biologie - Geografie (dvouoborové)

Theses on a related topic