Bc. Michal SZOTKOWSKI

Bachelor's thesis

Charakteristika arachnocenóz Gírové

Characteristics of arachnocenoses in Gírová
Anotácia:
Na území hory Gírové byl proveden v roce 2010 od června do října arachnologický průzkum. Byli sledováni zástupci dvou řádů pavoukovců (Araneae, Opiliones). Sběr materiálu byl realizován na 4 zvolených stanovištích: bukový les, ekoton mezi bukovým a smrkovým lesem, smrkový les a vrchol hory. Byla použita metoda zemních pastí. Nasbíraný materiál byl potom vytříděn a vyhodnocen za použití ekologických …viac
Abstract:
An arachnological survey which ran from June to October was conducted in the area of Gírová in 2010. Two orders of arachnids were surveyed (Araneae, Opiliones). Material gathering was realized in four habitats: beech forest, ecotone between beech and spruce forest, spruce forest and mountain peak. Material was gathered using pitfall trap method. Collected material was sort out and then evaluated by …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2011
Zverejniť od: 24. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2011
  • Vedúci: RNDr. Zdeněk Majkus, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SZOTKOWSKI, Michal. Charakteristika arachnocenóz Gírové. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.6.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 6. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Biology / Biologie - Geografie (dvouoborové)

Práce na příbuzné téma