Markéta JETELOVÁ, DiS.

Diplomová práce

Hlasová hygiena učitelů

Vocal hygiene of teachers
Anotace:
Práce se skládá ze dvou částí. První teoretická část popisuje složení hlasového aparátu, tvorbu hlasu a jeho poruchy a zásady hlasové hygieny. Dále obsahuje několik cvičení pro hlasovou kondici. Praktická část práce je výzkumná a porovnává znalost zásad hlasové hygieny a jejich dodržování učiteli základních a základních uměleckých škol.
Abstract:
The work consists of two parts. The first theoretical part describes the composition of the voice apparatus, the voice creation and its disorders and the principles of voice hygiene It also contains several vocal training exercises. Practical part of the thesis is research and it compares the knowledge of the principles of voice hygiene and how teachers of primary school and art school follow them …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Petr Zeman, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JETELOVÁ, Markéta. Hlasová hygiena učitelů. Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy