Mgr. Jiří Kosař

Bakalářská práce

Specifikum praktického vyučování v autoškole, učitel autoškoly pedagogem

Particularity of practical training in a driving school A driving school teacher a pedagogue
Anotace:
Ve své závěrečné bakalářské práci jsem se dotkl témat a oblastí, které jsou sledovány širokou veřejností, týkajících se budoucích řidičů připravujících se k získání řidičského oprávnění a jejich školitelů. Vzdělávání, výchova a výuka budoucích řidičů je tématem a oblastí týkající se takřka náš všech, neboť život bez řidičského oprávnění je v dnešní době nepředstavitelná skutečnost. Cílem této bakalářské …více
Abstract:
In my closing bachelor´s work I touched some topics and branches highly watched by the general public, regarding the future drivers preparing to get the driving licence and their instructors. Education and training of future drivers is a matter of all of us, because the life without driving licence becomes an unbelievable reality in present time. The goal of this bachelor´s work is to describe the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2013
  • Vedoucí: Ing. Jan Děcký
  • Oponent: doc. Ing. Jiří Strach, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta