Bc. Andrea Brandlová

Bachelor's thesis

Zvyšování a prohlubování kvalifikace zaměstnanců

Increase and Extending of the Employees Qualification
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá zvyšováním a prohlubováním kvalifikace zaměstnanců. V úvodu práce je řešena oblast řízení lidských zdrojů z pohledu důležitosti a nezastupitelného místa u zaměstnavatele a základní pojmy, jakými jsou koncept pracovního práva včetně legislativy vzdělávání zaměstnanců a geneze pracovního práva od roku 1948 až do jeho současnosti. Ve druhé části jsou podány ucelené informace …more
Abstract:
This bachelor´s degree thesis deals with the improvement and enhancement of the employees´ qualifications and skills. The introduction addresses the area of human resources management and its importance for the employer. It defines the key terms such as industrial law, including the legislation covering development and training of employees and the history of industrial law from 1948 to date. The second …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2012
  • Supervisor: Mgr. Radek Pavelka
  • Reader: Mgr. Ing. Vladimír Mráz

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS