Jana BAČOVÁ

Bakalářská práce

Návrh a ověření standardního postupu Příprava pracovního roztoku k povrchové a nástrojové dezinfekci

Design and validation of the standard procedure Preparation of the working solution for surface and tool desinfection
Anotace:
Cíl: Cílem bakalářské práce bylo vytvoření nového návrhu pracovního standardního postupu při přípravě povrchové a nástrojové dezinfekce a jeho ověření v praxi pomocí auditního šetření. Metodika: Předmětem auditního šetření bylo ověření plnění standardního postupu při přípravě pracovního roztoku k povrchové a nástrojové dezinfekci. Hodnotícím nástrojem byl platný standardní postup: 7_Y12_2018. Audit …více
Abstract:
Aim: The aim of this bachelor thesis was to create a new draft of a standard procedure in the preparation of surface and tool disinfection and its verification in practice by means of an audit investigation. Methodology: The subject of that audit investigation was to verify the pursuance of the standard procedure in preparation of working lotion (solution) for surface and tool disinfection. The evaluation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ilona Plevová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BAČOVÁ, Jana. Návrh a ověření standardního postupu Příprava pracovního roztoku k povrchové a nástrojové dezinfekci. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta