Bc. Lenka Hojačová

Diplomová práce

Motivation - an integral part of leading people in a healthy company

Motivace – nedílná součást vedení lidí ve zdravé firmě
Anotace:
Předmětem diplomové práce „ Motivace – nedílná součást vedení lidí ve zdravé firmě“ je ana-lýza motivačního systému společnosti XYZ, kde následným výstupem je několik návrhů a doporučení, jak systém zefektivnit a tím zlepšit samotnou motivaci pracovníků. První část je zaměřena na teoretická východiska řešené problematiky, motivaci, stimulaci a jejich vliv na pracovní výkon. V analytické části jsou …více
Abstract:
Subject of diploma thesis "Motivation - neccesary part of leadiny people in healthy company" Analysis of motivation system in company XYZ, where next output is serveral propsals and recommendations, how to do system moc effective and by this way reach to better motivation for employees. First part of this work is focused on theoretic points of solving problems like, motivation, stimulation a their …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 3. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Šárka Janků, Ph.D.
  • Oponent: Růžena Petříková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.