Vojtěch Synčák

Bakalářská práce

Zbraně a jejich legální držení v ČR a ostatních zemích EU

Weapons and their legal possession in the Czech Republic and other EU countries
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá právní úpravou držení střelných zbraní na území České republiky, a to zejména ve vztahu k zákonu č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně dalších zákonů. Práce je dále zaměřena na minulou i aktuální evropskou legislativu a zejména na novinky obsažené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853, jejíž neplatnost žaluje Česká republika u Evropského …více
Abstract:
This bachelor thesis engages on the legal regulativ of possession of firearms in the Czech Republic, especially in relation to Act No. 119/2002 Coll., On Firearms and ammunition and on the amendment of other acts. The thesis also focuses on the current EU legislation and especially on the novelty in the European Parliament and Council Directive No. (EU) 2017/853, which validity the Czech Republic is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Milan Prchal
  • Oponent: prof. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS