Renata Krejčová

Bachelor's thesis

Změny v instrumentáriu Bank of England v průběhu globální krize.

Changes in the instruments of the Bank of England during the global crisis
Abstract:
Předmětem předkládané bakalářské práce je analýza měnové politiky Bank of England a její změny po globální finanční krizi. Práce se zaměřuje především na nástroje dané centrální banky a snaží se ukázat, do jaké míry se mohou transformovat během výjimečných a stresových situací na finančních trzích. V případě Spojeného království, kde finanční krize zapříčinila znárodnění velké časti bankovního sektoru …more
Abstract:
The subject of the presented thesis is to analyze the monetary policy of the Bank of England and its changes after the global financial crisis. The thesis focuses on the instruments of the central bank and tries to show how they can transform during exceptional situations and stress in financial markets. In the case of the United Kingdom, where the financial crisis caused the nationalization of large …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 10. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2013
  • Supervisor: Jitka Koderová
  • Reader: Miroslav Langer

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/38068