Mgr. Miroslav Nemčok

Doctoral thesis

The impact of contextual factors on the ability of electoral systems to meet theoretical expectations

The impact of contextual factors on the ability of electoral systems to meet theoretical expectations
Anotácia:
Hlavný argument spájajúci všetky časti tejto dizertačnej práce zdôrazňuje, že pre správne odhadovanie efektov volebných systémov na systémy politické je nutné zohľadniť kontextuálne faktory, medzi ktorými sa volebný systém nachádza. Táto dizertácia sa venuje trom širokým oblastiam výskumu kontextuálnych faktorov a jej hlavným cieľom je (a) potvrdiť ich dôležitosť a (b) prispieť do každej oblasti originálnym …viac
Abstract:
The main argument continuously stressed throughout this dissertation is that electoral systems matter, however, correct assessment of their impact needs to take into account the role of contextual forces surrounding an electoral system. This dissertation addresses three wider topics in the research of contextual factors and its utmost goal is to (a) demonstrate their relevance and (b) provide each …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2019
  • Vedúci: doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Andrew Lawrence Roberts, Ph.D., Mgr. Karel Kouba, Ph.D., M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Doctoral programme / odbor:
Political Science (4-years) / Political Science

Práce na příbuzné téma