Bc. Lucie Dobešová

Bachelor's thesis

Pomístní jména na katastru obce Libhošť (okr. Nový Jičín)

Anoiconyms in the cadastre of the village Libhošť (Nový Jičín District)
Abstract:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá analýzou pomístních jmen na katastru obce Libhošť v okrese Nový Jičín. Pomístní jména byla shromážděna na základě vlastního terénního výzkumu, jenž probíhal v roce 2015. Další anoikonyma byla vyexcerpována z dostupných map a dokumentů od r. 1833. Těžištěm práce je slovníkové zpracování pomístních jmen se zachycením motivace pojmenování. Součástí slovníku je i …more
Abstract:
The bachelor's thesis is focused on analysis of the minor place-names in the cadastre of the village Libhošť in the Nový Jičín district. Minor place-names were collected by my own field research, which was conducted in 2015. Other anoiconyms were gathered up from available maps and documents since the year 1833. The main part of the work is vocabulary of minor place-names with the capture of its motivation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Stanislava Spinková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / Czech Language and Literature