Aleš Nedbálek

Diplomová práce

Distribuované datové struktury pro masivně paralelní zpracování dat

Distributed Data Structures for Parallel Data Management
Anotace:
Rostoucí trend zpracování velkého množství dat vede k distribuci zátězě na více výpocětních uzlů a vzniku škálovatelných distribuovaných datových struktur - SDDS. Rozlozění dat umožňuje jejich paralelní zpracování, zvýšení propustnosti a duplicita dat mezi uzly můzě zajistit dostupnost při selhání. Těchto vlastností je trěba u aplikací s důrazem na dostupnost a s velkým počtem klientů. V práci uvádíme …více
Abstract:
The growing trend of processing large amounts of data leads to the distribution load among multiple nodes and creation of scalable distributed data structures - SDDS. The distribution of data allows parallel processing, increase throughput and duplication data between nodes can ensure availability in the case of failure. These properties are necessary for applications with an emphasis on accessibility …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Michal Krátký
  • Oponent: Radim Bača

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava