Ing. Lukáš Ryba

Bakalářská práce

Postavení prezidenta republiky a vztah k ostatním ústavním orgánům České republiky

The Position of the President of the Czech Republic and his Relationship to Other Constitutional Authorities of the Czech Republic
Anotace:
Tématem bakalářské práce je "Postavení prezidenta republiky a vztah k ostatním ústavním orgánům České republiky". Jako hlavě státu příslušel prezidentu republiky v průběhu celého novodobého vývoje české státnosti dosti značný vliv, který byl v mnoha případech větší, než by vycházelo pouze z jeho pravomocí vyplývajících z aktuálně platných ústavních dokumentů. V určitém rozsahu je zde zachycen vývoj …více
Abstract:
The topic of this bachelor’s thesis is "The Position of the President of the Czech Republic and his Relationship to Other Constitutional Authorities of the Czech Republic." President, as the head of the country has had rather considerable influence during the whole development of modern Czech statehood, which has been in many cases greater than would be based solely on his powers under the currently …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Mgr. Petr Blažek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní