Tereza VANÍČKOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Prevence infekce močových cest u pacienta se zavedeným močovým katétrem

Prevention of urinary tract infection by patients with urinary catheter
Anotace:
Bakalářská práce se soustředí na prevenci infekcí močových cest, na problematiku katetrizace močového měchýře a péči o pacienta se zavedeným močovým katétrem. Je rozdělena na dvě části. Teoretická část podává dostatečné množství informací o anatomii a fyziologii močového ústrojí. V praktické části jsou zjišťovány odpovědi na výzkumné otázky dotazníkového šetření za použití kvantitativní metody. Cílem …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on prevention of urinary tract infections, bladder catheterization and the care of the patient with the indwelling urinary catheter. It is divided into two parts. The theoretical part provides sufficient information about anatomy and physiology of the urinary tract. In the practical part, the answers to the research questions of the questionnaire survey using the quantitative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jitka Krocová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VANÍČKOVÁ, Tereza. Prevence infekce močových cest u pacienta se zavedeným močovým katétrem. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/