Bc. Kristýna Tučková

Bachelor's thesis

Rekonstituce CRISPR/Cas9 nukleázy in vitro

In vitro reconstitution of CRISPR/Cas9 nuclease
Abstract:
V této bakalářské práci se věnujeme mechanismům působení CRISPR/Cas9 nukleázy, jejímu využití v modifikaci genů a modulaci genové exprese. Cílem bakalářské práce bylo vytvoření dvou aktivních komplexů CRISPR/Cas9 nukleázy s využitím dvou různých sgRNA a porovnání efektivity těchto dvou komplexů. SgRNA byly získány transkripcí DNA templátu, který byl připraven annealingem oligonukleotidů nebo linearizací …more
Abstract:
In this thesis we study mechanisms of CRISPR/Cas9 nuclease and its use for gene editing and modulation of gene expression. The goals of this thesis were creation of two active complexes of CRISPR/Cas9 nuclease with the use of two different sgRNAs and comparision of effectivity of these two complexes. These sgRNAs were obtained by a transcription of DNA template, which was prepared by annealing of oligonucleotides …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Karel Říha, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Biochemistry / Biochemistry